Ta strona korzysta z plików cookie (ciasteczek) w celu personalizowania treści dla odbiorców. Każdy użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, co spowoduje, że nie będą gromadzone żadne informacje.

Produktów: 0 0,00 zł

Koszyk jest pusty

Ilość:

Suma: 0,00

Polityka prywatności

Polityka prywatności sklepu internetowego 

PRYZMAT

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady pobierania, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych pobieranych od Klienta w trakcie dokonywania przez niego zakupów w Sklepie Internetowym.

I.        Definicje:

 1. Sklep Internetowy – Sklep internetowy dostępny pod adresem www.pphpryzmat.pl
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej;
 3. Produkt – przedmiot materialny, wytwarzany lub produkowany przez P.P.H. Pryzmat Tomasz Olech lub inny podmiot, łącznie z oryginalnym opakowaniem i wszystkimi elementami jakie się w nim znajdują.
 4. P.P.H. Pryzmat Tomasz Olech, 80-716 Gdańsk ul. Rzęsna 3 NIP. 5832790860
 5. Newsletter – elektroniczny biuletyn zawierający informacje handlowe o Produktach;
 6. Cookies – pliki tekstowe, które zapisywane są w pamięci masowej urządzenia z którego korzysta Klient, podczas korzystania ze Sklepu Internetowego;
 7. Google Analytics – oprogramowanie umożliwiające śledzenie ruchu na stronie internetowej pod którą dostępny jest Sklep Internetowy, oraz monitorowanie prowadzonych działań marketingowych;
 8. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

 II.        Dane zbierane przez Sklep Internetowy:

 1. Warunkiem dokonania zakupów Produktów będących w ofercie Sklepu Internetowego jest wcześniejsza rejestracja Klienta.
 2. Klient dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym zakłada konto Klienta w którym podaje następujące dane:

a)     imię i nazwisko oraz nazwa firmy (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)
b)    adres zamieszkania lub siedziby (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą)
c)     adres do doręczeń
d)    numer NIP
e)     e-mail
f)     telefon kontaktowy.

 1. Login i hasło, za pomocą których Klient będzie się logował na swoje konto, muszą być przez niego chronione przed ich wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione. Ze względów bezpieczeństwa sugeruje się, aby Klient zmieniał hasło co trzydzieści (30) dni.
 2. W trakcie wizyty Klienta na stronie internetowej Sklepu Internetowego pobieraną są, w sposób automatyczny za pomocą usługi Google Analytics, następujące informacje:

a)     adres IP oraz nazwa domeny,
b)    używany typ przeglądarki internetowej,
c)     typ systemu operacyjnego.

 1. Sklep Internetowy pobiera w sposób automatyczny dane geograficzne, a także dane dotyczące działalności wykonywanej przez Klienta, które służyć będą tylko i wyłącznie w celu personalizacji oferty Sklepu Internetowego.
 2. Podczas procesu rejestracji Klienta w Sklepie Internetowym, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), poprzez zaznaczenia właściwego pola w dostępnym formularzu rejestracyjnym.
 3. Konto Klienta może być usunięte dopiero po zakończeniu procesu realizacji zamówienia, na wyraźne żądanie Klienta. Usunięcie konta obejmuje fizyczne usunięcie danych osobowych Klienta znajdujących się na elektronicznych nośnikach informacji.

III.        Newsletter

1. Klient ma możliwość wyrażenia zgody na otrzymywanie Newslettera. W tym celu musi podać swój adres e-mail w polu dotyczącym Newslettera.

 IV.        Cookies

 1. Podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, w pamięci masowej urządzenia z którego korzysta Klient, zapisywane są pliki Cookies typu DubleClick, które zbierają informacje na temat sposobu korzystania przez niego z zawartości Sklepu Internetowego (zawierają losowo generowany 18-cyfrowy, niepowtarzalny identyfikator przypisywanych do przeglądarek internetowych zainstalowanych na konkretnych urządzeniach Klienta).
 2. Identyfikator danego urządzenia zapisany w pliku Cookie typu Double Click dodawany jest do listy remarketingowej, która przechowywana jest na serwerach firmy Google, grupowana następnie według określonych kategorii.
 3. Informacje zapisane w plikach Cookies, znajdujących się w pamięci masowej urządzenia Klienta, są później wykorzystywane w ramach remarketingu.
 4. Remarketing polega wykorzystaniu danych zebranych w plikach Cookies, przez dostawców zewnętrznych, w celu wyświetlania reklam w oparciu o dane zebrane w czasie korzystania przez Klienta z zawartości Sklepu Internetowego.
 5. Klient może w przeglądarce internetowej wyłączyć obsługę plików Cookies, za pomocą opcji wyłączania reklam Google, lub na stronie Network Advertising Initiative.
 6. Cookies w żaden sposób nie modyfikują pozostałych danych znajdujących się w pamięci masowej urządzenia Klienta, jak i nie wpływają na prawidłowe działanie systemu operacyjnego.

 V.        Ochrona danych osobowych Klienta

1)     Administratorem danych osobowych, w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych jest P.P.H. Pryzmat Tomasz Olech
2)     Klient zobowiązany jest do ochrony loginu oraz hasła, służących do zalogowania się w Sklepie internetowym, przed uzyskaniem ich przez osoby trzecie.
3)     Klient ponosi odpowiedzialności za działania spowodowane wykorzystaniem loginu i hasła przez osobę trzecią.
4)     Klient zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Sklep Internetowy o pozyskaniu przez osobę trzecią jego loginu i hasła.
5)     Strona internetowa pod którą dostępny jest Sklep Internetowy, proces logowania się Klienta do Sklepu Internetowego, zakładania konta Klienta, także dokonywania zakupów, zabezpieczana jest poprzez stosowanie certyfikatu SSL.
6)     Klientowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych osobowych w sytuacjach wskazanych w przepisie art. 32 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych.
7)     Na wniosek Klienta, którego dane osobowe zostały podane w trakcie procesu rejestracji w Sklepie Internetowym, Sklep Internetowy poinformuje Klienta o przysługujących mu prawach oraz udzieli informacji o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1-5a ustawy o ochronie danych osobowych, w terminie 30 dni od dnia wpływu takiego wniosku.
8)     Dane podane przez Klienta podczas składania zamówienia zna tylko Klient i P.P.H. Pryzmat Tomasz Olech gwarantuje, że nikomu te dane nie zostaną ujawnione. Klient ze Swojej strony też powinien zachować ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim.

 VI.        Postanowienia końcowe

1)     Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego.
2)     Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 17.10.2016 r.


Witryna stworzona na platformie